Y HỌC

HIỆN TƯỢNG MẤT CHẤT XÁM (BRAIN DRAIN)

BS Phan Giang Sang    Gần đây báo chí thường hay nói tới hiện tượng mất chất xám (HTMCX). Để hiểu biết thế nào là HTMCX đưa tới những tai hại gì cho quốc gia dân tộc. Kế đến thử xem coi Mỹ, Trung Hoa, Úc, Việt Nam có bị HTMCX không? Trước hết hãy thử tìm hiểu sơ qua…

Continue Reading